CV

Carina Ohlsson

Europaparlamentariker

Utbildning

Ämneslärare, Lärarhögskolan i Mölndal - 1981

Fil.kand. i kemi, biologi, fysik och geovetenskap, Göteborgs universitet - 1980

Befattningar och uppdrag

Kommunfullmäktigeledamot, Lidköping 1991-

Riksdagsledamot, 1998-2022

Europarådets svenska delegation, ledamot, 2003-2022

Migrationsverkets insynsråd 2014-2022

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1991-1998, ordförande 1995-1998

Ordförande för kommunfullmäktige, Lidköping, 2013-2022

Övriga uppdrag

Kvinnojouren Linnéan, ordförande 2021-

Lidköpings fotbollsklubb, ordförande 2013-

Elitfotboll Dam, ledamot i organisationsnämnden, 2022-

Fredrika Bremer-förbundet, valberedare, 2021-

Unicef Sverige, valberedare, 2023-

ABF Västra Götaland, ordförande 2002-

Socialdemokraterna i Skaraborg, studieledare, 1997-

S-kvinnor, förbundsordförande 2013-2021

S-kvinnor i Skaraborg, ordförande 1996-2005

Sveriges kvinnojourers riksförbund (nu Unizon), ordförande 2002-2014

Män för jämställdhet (idag organisationen MÄN), styrelseledamot, 2011-2014

Kvinnojouren Somaya, ordförande 2016-2019

FAH kommunerna och miljö, ordförande, 2007-2014

Lidköpings idrottsförening, ordförande, 2008-2013