Evin Incir

Hej!

Jag heter Evin Incir.

Vi måste agera med sanktioner mot de medlemsstater som nedmonterar demokratin och inskränker våra universella fri- och rättigheter. Därför kräver jag att EU omedelbart stryper det ekonomiska stödet till Ungern.

De skattepengar som vi i hela Europa betalar ska aldrig bidra till skurkstaters nedmontering av demokratin. Istället vill jag satsa delar av resurserna på civilsamhället för att stärka de lokala motkrafterna. Misskötsel av universella fri- och rättigheter ska svida i statskassan och, om ingen förändring sker, leda till indraget EU-medlemskap.

 

Evin Incir
Europaparlamentariker

Kontakta Evin Incir

Har du förfrågningar till Evin Incir, inbjudningar eller vill komma i kontakt för officiella sammanhang:

E-post: evin.incir@ep.europa.eu

Presskontakt

Har du pressfrågor? Kontakta press här.

Bilder

Här hittar du bilder på Evin Incir.

Uppdrag i Europaparlamentet:

  • Ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE).
  • Ersättare i utskottet för utrikesfrågor (AFET).
  • Vice ordförande i delegationen för förbindelserna med Palestina.
  • Ledamot i delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet.
  • Ledamot i delegationen för förbindelserna med Iran.

Kort om Evin

Född: 1984

Bor: Uppsala

Bakgrund: Juridiklinjen vid Uppsala univerisitet

Tal

Här finner du Evin Incirs publicerade tal på Europaparlamentets hemsida.

Mer info

Här hittar du mer om Evins arbete på Europaparlamentets hemsida.