CV

Erik Bergkvist

Europaparlamentariker

Utbildning

Filosofie doktor i nationalekonomi, Umeå universitet - 2001

Magisterexamen i nationalekonomi, Umeå universitet - 1994

Befattningar och uppdrag

Ordförande, Region Västerbotten - 2008-2019

Ordförande, Styrelsen för regional utveckling, Västerbottens läns landsting - 2006-2010

Kommunstyrelseledamot, Umeå kommun - 2002-2006
– Ordförande kulturnämnden
– Ordförande, Umeå Energi AB

Övriga uppdrag

Medlem, Political Bureau, Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) – 2018-2019, Vice ordförande - 2010-2019

Ledamot, Partistyrelsen, Socialdemokraterna - 2009-2021

Vice ordförande, Norrlandsfonden - 2008-2019

Ledamot, Östersjökommissionen - 2007-2019

Vice ordförande, Almi Nord - 2007-2019

Ordförande, Socialdemokraterna i Umeå - 2001-2009