CV

Ilan De Basso

Europaparlamentariker

Utbildning

Statsvetenskap, internationella relationer och nationalekonomi samt sociologi, Örebro universitet och Stockholms universitet - 1991-1996

Befattningar och uppdrag

Ledamot, Förhandlingsdelegationen Sveriges Kommuner och Regioner - 2014-2018

Ledamot, Kultur & fritidsberedningen, Sveriges Kommuner och Regioner - 2018-2022

Kommunalråd, Jönköpings kommun - 2010-2022

Övriga uppdrag

Ledamot, Partistyrelsen, Socialdemokraterna - 2013-

Vice ordförande, Jönköpings partidistrikt, Socialdemokraterna - 2013-

Ordförande, Jönköpings Arbetarekommun, Socialdemokraterna - 2012-2023