Migration

En reglerad invandring som fungerar

Vi ska fortsätta vårt stöd globalt för att människor inte ska tvingas fly och för att de miljoner människor som samlas i flyktingläger ska få hjälp. Återuppbyggnaden när ett krig är slut ska påskyndas – så att människor kan återvända hem. Människosmuggling riskerar människors liv och ska bekämpas. EU:s gemensamma yttre gränser kräver ett gemensamt ansvar för asylrätten och ett fungerande asylsystem där alla länder tar sin del av ansvaret.

Socialdemokraterna vill:

  • Få på plats den historiskt stora migrationspakten. Sverige och EU ska ha ordning och reda i migrationspolitiken. Vi behöver en migrationspolitik där den som har rätt att söka asyl får göra det, och den som inte har det får återvända.
  • Arbeta för en hållbar och solidarisk flyktingpolitik, där alla medlemsländer delar på ansvaret, har ett bra mottagande och fungerande återvändande. Fram till dess det är på plats ska Sverige behålla en lagstiftning som inte väsentligt skiljer sig från övriga EU- länders.
  • Öka trycket på övriga medlemsländer i EU genom att kunna utesluta länder ur Schengen eller neka dem EU-medel om de inte tar ansvar för att registrera och ta emot asylsökande.
  • Säkerställa HBTQI-flyktingars rätt till internationellt skydd inom ramen för det gemensamma flyktingsystemet.

Migrationspolitik som bygger på ordning och reda

Sedan 2015 har EU förhandlat om en gemensam migrationspolitik, mer känd som migrationspakten. Situationen vi såg år 2014-2015 var på många sätt ohållbar. Då migration per definition rör flera länder visade det sig också viktigt att länder samarbetar kring frågan.

Stora kompromisser har gjorts för att hitta en lösning som håller över lång tid framöver. Vi behöver långsiktighet, hållbarhet och inte minst att vi får ordning och reda i migrationspolitiken. För den som bara säger nej till migrationspakten säger också ja till fortsatt oreda och en ohållbar situation.

Det här har vi gjort:

  • Varit aktiva i arbetet för att få EU:s migrationspakt på plats.
  • I EU:s budget för år 2022 drev vi igenom ökat stöd och ökat finansiellt stöd till FN:s organ för palestinska flyktingar.

Håller du med oss?
Vill du se till att det här blir verklighet?

Läs vidare på vår hemsida