NYHET

Europaparlamentets utskott

Förteckning över Europaparlamentets ständiga utskott samt de tillfälliga utskott som skapats.

Ständiga utskott mandatperioden 2019-2024

AFCO

Utskottet för konstitutionella frågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENGLISH: Committee on Constitutional Affairs

AFET

Utskottet för utrikesfrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENGLISH: Committee on Foreign Affairs

AGRI

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENGLISH: Committee on Agriculture and Rural Development

BUDG

Budgetutskottet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENGLISH: Committee on Budgets

CONT

Budgetkontrollutskottet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENGLISH: Committee on Budgetary Control

CULT

Utskottet för kultur och utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENGLISH: Committee on Culture and Education

DEVE

Utskottet för utveckling Länk till annan webbplats.
ENGLISH: Committee on Development

DROI

Underutskottet för mänskliga rättigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (AFET)
ENGLISH: Subcommittee on Human Rights

ECON

Utskottet för ekonomi och valutafrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENGLISH: Committee on Economic and Monetary Affairs

EMPL

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENGLISH: Committee on Employment and Social Affairs

ENVI

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENGLISH: Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

FEMM

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENGLISH: Committee on Women’s Rights and Gender Equality

FISC

Underutskottet för skattefrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (ECON)
ENGLISH: Subcommittee on Tax Matters

IMCO

Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENGLISH: Committee on the Internal Market and Consumer Protection

INTA

Utskottet för internationell handel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENGLISH: Committee on International Trade

ITRE

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENGLISH: Committee on Industry, Research and Energy

JURI

Utskottet för rättsliga frågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENGLISH: Committee on Legal Affairs

LIBE

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENGLISH: Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

PECH

Fiskeriutskottet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENGLISH: Committee on Fisheries

PETI

Utskottet för framställningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENGLISH: Committee on Petitions

REGI

Utskottet för regional utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENGLISH: Committee on Regional Development

SANT

Underutskottet för folkhälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (ENVI)
ENGLISH: Subcommittee on Public Health

SEDE

Underutskottet för säkerhet och försvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (AFET)
ENGLISH: Subcommittee on Security and Defence

TRAN

Utskottet för transport och turism Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENGLISH: Committee on Transport and Tourism

Särskilda utskott och undersökningskommittéer mandatperioden 2019-2024

AIDA

Utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENGLISH: Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age

ANIT

Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENGLISH: Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport

BECA

Särskilda utskottet för cancerbekämpning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENGLISH: Special Committee on Beating Cancer

COVI

Särskilda utskottet för covid-19-pandemin: lärdomar och rekommendationer inför framtiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENGLISH: Special Committee on the COVID-19 pandemic: lessons learned and recommendations for the future

INGE

Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENGLISH: Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation

ING2

Särskilt utskott för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation, och om att stärka integriteten, transparensen och ansvarsskyldigheten i Europaparlamentet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENGLISH: Special Committee on foreign interference in all democratic processes in the European Union, including disinformation, and the strengthening of integrity, transparency and accountability in the European Parliament

PEGA

Särskilt utskott för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation, och om att stärka integriteten, transparensen och ansvarsskyldigheten i Europaparlamentet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENGLISH: Special Committee on foreign interference in all democratic processes in the European Union, including disinformation, and the strengthening of integrity, transparency and accountability in the European Parliament