Energi

Grön, förnybar och hållbar energi i nätet

Energifrågan är en av Europas viktigaste frågor. Ska vi klara av klimatomställningen och leva upp till Parisavtalet måste våra klimatambitioner öka, vilket ställer höga krav på tillgången av förnybar energi.

Socialdemokraterna vill:

  • Bli oberoende av den ryska gasen genom att ställa om Europas energiproduktion till att producera grön, förnybar och hållbar energi. Vi vill se en snabb utbyggnad av förnybara energikällor.
  • Se en utbyggnad av biogasanläggningar i hela Europa - en cirkulär energikälla som är grön, förnybar och närproducerad.
  • Revidera EU:s regler för elmarknadsdesign. Vi måste fokusera på att skydda medborgare från höga pristoppar och vansinniga elräkningar. Det handlar om trygghet till de hushåll som lever med knappa marginaler.
  • Att flaskhalsintäkter fortsatt ska kunna användas till ekonomiskt stöd i kristider.

Energi som är grön, förnybar och närproducerad

Förnybart är nyckeln. I Sverige är vi beredda att bidra med biogas från jordbruket och biobränslen från skogsbruket. Dessa energislag har potentialen att bli betydelsefulla, långsiktiga och kostnads­effektiva lösningar. Tekniken finns och kan byggas ut i stor skala i Europa.

För att både värna om våra säkerhetspolitiska intressen och ställa om till ett grönt samhälle bör Europa ta initiativ till storskalig produktion av biogas och biobränsle inom hela unionen. Dessa energikällor måste utgöra en viktig del av Europas förnybara energimix i framtiden. Sveriges långa erfarenhet av biogas och biobränslen visar vägen för resten av Europa.

Det här har vi gjort:

  • Förhandlat EU:s energiinfrastruktur och lyckades få igenom att fossil energi ska fasas ut från gemensamma EU-projekt. Energiinfrastrukturen ska också inkludera nya förnybara energikällor och koppla samman vindkraft till havs med EU:s energinät.
  • Drivit på för insatser för att snabba på utbyggnaden av den förnybara energiproduktionen. Efter ihärdigt arbete räknas nu även bioenergi som hållbar.

Håller du med oss?
Vill du se till att det här blir verklighet?