Miljö och klimat

En miljö- och klimatpolitik som fungerar för vanligt folk

Miljö- och klimatarbetet är ett bra exempel på hur EU-länderna tillsammans kan hantera problem som inte kan lösas på egen hand. När hela EU går samman för en ambitiös och rättvis grön omställning gör vi skillnad både lokalt och globalt.

Socialdemokraterna vill:

 • Driva på för att EU:s klimatmål om noll nettoutsläpp av växthusgaser ska nås senast år 2050.
 • Se en massiv utbyggnad av biogasanläggningar i hela Europa - en cirkulär energikälla som är grön, förnybar och närproducerad.
 • Stoppa hormonstörande ämnen, till exempel i plast och vårt dricksvatten. Ta fram en handlingsplan för en giftfri miljö i Europa och genomföra insatser för att bekämpa miljöpåverkan av läkemedelsrester och den ökade resistensen mot antibiotika.
 • Minska användandet av onödig plast och stoppa spridningen av mikroplaster. Plastprodukter ska fasas ut när det finns hållbara alternativ. All plast ska vara fri från gifter och ska vara återvinningsbar år 2030. Vi vill se ett gemensamt pantsystem i hela EU.
 • Ställa högre krav på produkter för att öka återvinningen. Blandningen av material och ämnen måste ta hänsyn till hur materialet ska kunna återvinnas på ett effektivt sätt. Tiden för slit och släng hör hemma i soptunnan.
 • Minska övergödningen i sjöar och hav med gemensamma mål för att minska spridningen av kväve och fosfor. Det är avgörande för att skydda Östersjön och vårt svenska fiske.
 • Lagstifta om ursprungsmärkning av kött och fisk på restauranger i hela Europa.
 • Förbjuda evighetskemikalierna PFAS. Ingen ska behöva oroa sig för att få cancer genom att dricka vatten från kranen eller att äta mat som innehåller kemikalier.
 • Stärka den biologiska mångfalden och öka antalet livsviktiga pollinerare till år 2030. En stark biologisk mångfald, ett livskraftigt jordbruk och en frisk natur går hand i hand.

En rättvis omställning är enda vägen framåt

Förutom att driva på för så höga ambitioner som möjligt, jobbar vi för att säkerställa att omställningen sker på ett socialt inkluderande sätt. Socialdemokraterna har varit drivande i arbetet med den sociala klimatfonden som särskilt kompenserar de arbetare och hushåll som behöver hjälp att ställa om med exempelvis en ny värmepump eller miljöbil. Det skapas betydligt fler jobb än som försvinner, men det är ändå viktigt att ingen lämnas efter i omställningen.

Det här har vi gjort:

 • Förhandlat den historiska klimatlagen som ska ta EU från en kol- och stålunion till en hållbar och grön union senast år 2050.
 • Förhandlat att EU ska minska sina utsläpp med 55 procent till år 2030.
 • Instiftat ett vetenskapligt expertråd på europeisk nivå för att utvärdera klimatarbetet.
 • Infört klimattullar så att länder utanför EU inte ska kunna dumpa priser och konkurrera ut europeiska företag som ställer om till fossilfria produkter.
 • Infört en växthusgasbudget som sätter ett tak för hur mycket EU kan fortsätta släppa ut utan att riskera Parisavtalet.
 • Vidtagit fler bindande åtgärder för sjöfarten, inklusive att räkna alla växthusgaser, inte bara koldioxid, och att upprätta en effektiviseringsfond för att öka gröna innovationer inom sjöfarten.
 • Fått igenom skärpta sanktioner mot företag som inte lever upp till EU:s miljökrav eller följer mänskliga rättigheter. Att maximera vinsten till priset av en förgiftad miljö och usla rättigheter för löntagare, det hör inte hemma i Europa eller någon annanstans.
 • Infört EU:s gröna taxonomi för att styra om finansmarknaden till hållbara investeringar.
 • Höjt standarden för rent vatten och luft i Europa.

Håller du med oss?
Vill du se till att det här blir verklighet?