Fred och säkerhet

Ett Europa som är en stark, global aktör i en osäker tid

En trygg omvärld leder till ett tryggare Sverige. Meningsfull säkerhet skapas aldrig med rädsla och hot. Gemensam säkerhet bygger på samarbete mellan länder och folk, på handel, utbyte av idéer och erfarenheter och möten. Vi blir alltid starkare tillsammans.

Socialdemokraterna vill:

 • Fortsatt stödja Ukraina. Det är absolut nödvändigt att vi i Europa fortsätter stå enade och ger vårt fulla stöd till Ukraina. Vi måste också redan nu börja planera för återuppbyggnaden av ett fritt och hållbart Ukraina, som tar konkreta steg mot ett framtida EU-medlemskap.
 • Stärka EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och förbättra vårt samarbete på EU-nivå i säkerhets- och försvarsfrågor.
 • Driva en feministisk utrikes-, säkerhets- och biståndspolitik i EU, och aktivt främja jämställdhetsarbetet i världen.
 • Prioritera civil krishantering i EU:s närområde för att minska risken att konflikter sprids till EU.
 • Utöka möjligheten att göra snabba insatser för stabilisering och återuppbyggnad i konfliktområden runt om i världen.

Slava Ukraini!

Den 24 februari år 2022 skrevs in i historieböckerna efter Rysslands vidriga fullskaliga invasion av Ukraina. Europa har stått enade och riktat de tuffaste sanktionerna i unionens historia mot Ryssland. Därutöver har Europa mobiliserat ett historiskt militärt och humanitärt stöd till det ukrainska folket. Europas enade agerande har placerat unionen på kartan som en stark säkerhetspolitisk aktör. Nu får Europa inte tappa den enigheten.

Vi måste med gemensamma ansträngningar fortsätta arbeta för ett fritt och hållbart Ukraina, som tar konkreta steg mot ett framtida EU-medlemskap.

Det här har vi gjort:

 • Föreslagit ett barnskyddspaket för att skydda och hjälpa de barn som påverkas av kriget i Ukraina. Det handlar om barns rättigheter och vår skyldighet. En stor majoritet i Europaparlamentet ställde sig bakom vårt förslag.
 • Drivit frågan om att stödet till Ukraina ska inkludera hjälp till utsatta kvinnor och barn.
 • I EU:s budget för år 2022 drev vi igenom ökat stöd och ökad finansiering till FN:s organ för palestinska flyktingar och ett ökat humanitärt bistånd till de kurdiska delarna av Syrien.
 • I EU:s budget för år 2024 drev vi ett kraftigt ökat stöd till Ukraina, att biståndet stärks och en tydlig omprioritering till förmån för flickors och kvinnors rättigheter i konfliktområden.
 • Förhandlat Europaparlamentets stöd till de frihetskämpande kvinnorna i Iran.
 • Förhandlat Europaparlamentets resolution om rätten till utbildning för flickor och kvinnor i Afghanistan.
 • Ansvarat för Europaparlamentets resolution om den kinesiska regeringens tillslag mot fredliga protester i Kina.
 • Ansvarat för Europaparlamentets resolution om situationen för de mänskliga rättigheterna i Bangladesh.
 • Europaparlamentet godkände våra rekommendationer om EU:s relationer med de palestinska myndigheterna. Det är en historisk seger för arbetet med en tvåstatslösning och innehåller krav på sanktioner mot israeliska bosättaraktörer samt principiellt stöd för erkännande av en palestinsk stat.

Håller du med oss?
Vill du se till att det här blir verklighet?