Medborgerliga fri- och rättigheter

Ett Europa som försvarar demokratin och mänskliga rättigheter

Människovärdet kommer alltid först. Varje människa ska kunna leva fritt, älska vem hon vill, omfattas av rättsstatens starka skydd och medverka med sin fulla demokratiska rättighet för att påverka samhällsutvecklingen. Om detta kompromissar vi aldrig.

Vi socialdemokrater vill bygga ett EU som stärker demokratin, som håller samman och ser till att alla länder tar sitt ansvar. Medlemsländerna ska följa unionens gemensamma värderingar och rättsstatens principer. Gemensamt fattade beslut ska genomföras - av alla.

Socialdemokraterna vill:

  • Skärpa kraven på att alla medlemsländer ska respektera de mänsklig fri- och rättigheterna och följa de beslut som fattas - annars riskerar de indragen rösträtt i rådet eller uteblivet EU- stöd.
  • Noggrant granska tillståndet för demokratin och rättsstatens principer inom EU:s alla medlemsländer. Granskningen ska vara återkommande, systematisk och följas upp ordentligt. Det ska kosta att bryta mot EU:s grundläggande värderingar.
  • Försvara det fria ordet. Stärka offentlighetsprincipen ytterligare i EU och utöka skyddet för journalister.

Universella, odelbara och individuella

Respekten för de mänskliga rättigheterna är en förutsättning för demokrati. De är universella och gäller alla. Varje människa är unik och alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Vi står upp för demokratiska och mänskliga rättigheter och fortsätter att stödja kampen för efterlevnad av dessa rättigheter runt om i världen.

Det här har vi gjort:

  • Tillsammans med den socialdemokratiska regeringen drev vi igenom en ny villkorsmekanism i EU:s budget. Medlemsländer som bryter mot våra gemensamma grundläggande värden ska inte få något EU-finanisellt stöd.
  • Drev igenom ett nytt sanktionssystem som riktar sig mot personer eller organisationer utanför EU som gjort sig skyldiga till eller medverkat till övergrepp mot de mänskliga rättigheterna.
  • Drivit på för att förbättra granskningen av respekten för rättsstatsprincipen i medlemsländerna. Efter påtryckningar inrättade EU-kommissionen år 2020 en årlig granskning av medlemsländernas efterlevnad av rättsstatsprincipen.
  • Drivit på för en samtyckeslagstiftning i hela EU, för skarpa skrivningar om att EU ska bedriva en feministisk utrikespolitik samt för att säkerställa tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i EU och globalt.
  • Förhandlat fram ett antal resolutioner som handlar om kränkningar av mänskliga rättigheter samt demokratiska och rättsstatliga principer. Vi har bland annat initierat och lett arbetet med EU:s reaktion på protesterna och avrättningarna i Iran.
  • Drivit på för att medlemsländerna ska följa EU:s kriterier för minoriteters rättigheter och att ländernas arbete på området ska granskas kontinuerligt.

Håller du med oss?
Vill du se till att det här blir verklighet?