Jobb och arbetsmarknad

Ett Europa som skapar fler, trygga jobb.

Vi vill se ett Europa som skapar fler, trygga jobb och sätter löntagares intressen före storföretagens, som försvarar svenska kollektivavtal och stoppar skattefusk, där fler kvinnor jobbar, och som ligger i framkant för att skapa nya, gröna jobb. Europa ska gå framåt tillsammans.

Socialdemokraterna vill:

  • Säkra att svenska kollektivavtal gäller på svensk arbetsmarknad. Företag som permanent bedriver verksamhet i Sverige ska fullt ut följa svenska regler.
  • Stoppa osund konkurrens genom fler samordnande kontroller mellan svenska myndigheter och den europeiska arbetsmyndigheten.
  • Förbättra villkoren för yrkeschaufförer. Svenska löner och kollektivavtal ska gälla alla som kör i Sverige. Det ska vara tryggt på svenska vägar.
  • Skärpa regelverket så att brevlådeföretag inte kan användas för att dumpa anställningsvillkor och smita undan skatt.
  • Minska andelen otrygga anställningar och ofrivilliga deltider. En tredjedel av Europas kvinnor har inget arbete och kvinnor står för över 75 procent av deltidsarbetet. Ett eget jobb är en förutsättning för makt över sitt liv. Det krävs en ambitiös och progressiv jämlikhetspolitik i EU för att jämställdhet ska kunna bli verklighet.
  • Begränsa missbruket av bemanningsföretag. Inhyrning ska i huvudsak användas som ett komplement vid tillfälliga arbetstoppar. Trygga anställningar ska vara regel, inte undantag.

Människan går före marknaden

Vägen till fler jobb går aldrig via låga löner och försämrade villkor, utan via kunskap, investeringar och trygghet när arbetslivet förändras. Vi vet att den svenska modellen stärker såväl anställningstryggheten som tillväxten och produktiviteten.

Den ekonomiska styrka som finns i EU-samarbetet ska användas till att förbättra villkoren för vanligt folk. Företag som gör rätt för sig ska inte riskera att bli utkonkurrerade av företag som fuskar med skatten, slarvar med arbetsmiljön eller struntar i att betala löner. Ett socialt protokoll som säkerställer fackliga rättigheter bör skrivas in i EU:s fördrag nästa gång en större fördragsändring är aktuell. Löntagare i Sverige ska inte ställas mot löntagare i Europa.

Det här har vi gjort:

  • Varit med och förhandlat vägpaketet. Nu gäller svenska löner och villkor om du kör lastbil i Sverige. Vi fick också in bättre villkor för kör- och vilotider.
  • I Brexit-förhandlingarna fick vi igenom schyssta villkor för transportarbetare och trygga rättigheter för resenärer.
  • Drivit på att en del av europeiska socialfonden ska öronmärkas för att stärka facklig organisering.
  • I förhandlingarna om EU:s jordbruksbudget drev vi igenom en säkerhetsmekanism. Den tvingar lantbrukare att betala tillbaka sina EU-pengar om de bryter mot arbetsrätten och arbetsmiljöregler. En viktig seger för schyssta villkor inom lantbrukssektorn.

Håller du med oss?
Vill du se till att det här blir verklighet?