Transport

Gröna transporter du kan lita på

Bra transporter och infrastruktur ska finnas för alla. Vi ska kunna fortsätta resa, men det ska ske hållbart och med betydligt mindre utsläpp.

Socialdemokraterna vill:

  • Se fler nattåg ut i Europa, enklare gränsöverskridande biljettförsäljning och stärkt konsumentskydd för tågresenärer i Europa.
  • Minska flygets klimatpåverkan genom starka incitament för att öka andelen hållbart framställda förnybara bränslen för flyget på europeisk nivå. Rean på utsläppsrätter till flyget måste upphöra.
  • Stärka elflygens självklara roll i klimatomställningen. Skellefteå är en av platserna där utvecklingen på elflygsfronten går allra snabbast just nu. Dags att EU hänger på.

Det här har vi gjort:

  • Det så kallade vägpaketet har antagits där vi fick igenom våra förslag om att alla som kör inrikestransport i Sverige ska göra det med svenska arbetsvillkor och svenska löner.
  • Förhandlat lagstiftningen om hållbara flygbränslen. EU:s mål är att 70 procent av allt flygbränsle ska vara hållbart till år 2050. Vi har också framgångrikt dessutom igenom att den svenska skogen ska kunna bidra med hållbart flygbränsle och att mindre flygplatser ska kunna få stöd till att ställa om till hållbar tankning.
  • Varit med och drivit för ett stopp av fossilbilar efter år 2035. EU har valt rätt väg för bilen - den är både grön och rättvis.
  • Varit delaktiga i arbetet för att stärka tågpassagerares rättigheter. Under mandatperioden har vi stärkt flertalet delar men arbetar för att din tågresa ska vara trygg hela vägen.
  • Drivit på för att flyget ska betala för sina utsläpp i EU:s gemensamma utsläppshandel. Flygsektorn ska inte gratis få släppa ut utan vara en del i klimatomställningen.
  • Ytterligare främja trafiksäkerheten genom att se över lagstiftningen för körkort, till exempel genom att införa en tvåårig nolltolerans för alkohol samtidigt som man ser till att unga förare kan komma ut på vägarna så tidigt som möjligt för att råda bot på förarbristen.
  • Drivit på för bättre tågförbindelser och uppgradering till dubbelspår där så är nödvändigt

Håller du med oss?
Vill du se till att det här blir verklighet?