NYHET

Socialdemokraterna säkrade rättsstatens principer i EU:s långtidsbudget

Efter tio veckor av intensiva förhandlingar nåddes idag en uppgörelse om EU:s långtidsbudget. Budgeten gäller de kommande sju åren och tillsammans med återhämtningspaketet för de länder som drabbats hårt av Corona uppgår det till drygt 1 800 miljarder euro. Förra veckan lyckades Socialdemokraterna i Europaparlamentet säkra en stärkt mekanism för rättsstatens principer, vilket var en förutsättning för en överenskommelse med rådet.

– Det är väldigt glädjande att vi nu har en uppgörelse, samtidigt som den svenska avgiften har värnats. Den öppnar för ett godkännande av återhämtningspaketet som behövs för att kickstarta ekonomin i EU i ljuset av den pågående pandemin. Vi måste säkra jobben och välfärden i Europa de kommande åren. Med ett nytt och säkert vaccin på gång kan vi förhoppningsvis snart lämna en mycket svår tid bakom oss, säger Heléne Fritzon (S), Europaparlamentariker och delegationsledare.

I uppgörelsen har EU:s flaggskeppsprogram, färdplanen för hållbar ekonomi i EU (den gröna given) och fonden för en rättvis omställning fått utökad finansiering. Fonden för rättvis omställning, som riktar sig till regioner som ställer om till förmån för att kunna uppnå målen om ett klimatneutralt EU, har utökats väsentligt från 4,8 miljarder euro till 17,5 miljarder euro.

– Vi kan nu börja arbetet med att bygga ett jämlikt, grönare, friare och ett mer säkert Europa. Mer pengar kommer att gå till hälsa, studentutbytesprogrammet Erasmus+, humanitärt bistånd, Kreativa Europa, och programmet för rättigheter och värderingar, säger Erik Bergkvist (S), Europaparlamentariker och suppleant i budgetutskottet.

Bakgrund

Långtidsbudgeten fastställs på sjuårsperioder och sätter taket för EU:s investeringar. Den nuvarande långtidsbudgeten gäller mellan 2021-2027 och är på 1074 miljarder euro. Till den tillkommer återhämtningspaketet som är på 750 miljarder euro varav 360 miljarder euro är lån och 390 miljarder euro bidrag.

Kontakt

Lisa Erkander, pressekreterare
Mobil: +32 475 55 06 79
E-post: lisamarie.erkander@ep.europa.eu