NYHET

Heléne Fritzon: ”EU:s gröna certifikat kommer allt närmare”

Heléne Fritzon, socialdemokratisk ledamot av Europaparlamentet och viceordförande i Soc&Dem-gruppen med speciellt ansvar för vaccin kopplat till pandemin, kommenterar Sveriges Radios nyhet om att ett svenskt vaccinbevis kan vara på plats den 1 juni.

– Jag blev både stolt och glad när jag hörde nyheten om att Sverige kan ha ett vaccinbevis – det vi i EU kallar det gröna certifikatet – på plats redan till början av juni. Viktigt att vara ett föregångsland i denna, en så högaktuell fråga för medborgarna i unionen och Sverige, säger Europaparlamentariker Heléne Fritzon (S).

– Hela unionen ligger i startgroparna, precis som vi lovat, vad gäller de gröna certifikaten. Nästa vecka tar Europaparlamentet – med största sannolikhet – ett delbeslut som gör att frågan förs direkt till förhandlingar mellan Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen, säger Heléne Fritzon.

– Till sessionen i juni ska de gröna certifikaten vara färdigförhandlade vilket betyder att vi i Europaparlamentet kan fatta beslut om godkännande. Då har vi certifikaten på plats lagom till semestrarna, fortsätter Heléne Fritzon.

– Det har varit en lång pandemi och jag förstår att folk är trötta på alla restriktioner och begränsningar. Därför känns det väldigt bra att vi ska kunna öppna upp för semesterresor och möjlighet att förflytta sig. Det känns som om vi ser slutet på pandemitunneln nu, säger Europaparlamentariker Heléne Fritzon (S).

Kontakt

Lars Hagberg, pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
E-post: lars.hagberg@ep.europa.eu