NYHET

Se konsekvenserna av högernationalisternas politik

Debattartikel av Heléne Fritzon & Evin Incir i Eskilstuna-Kuriren den 8 juli 2021.

Alldeles för ofta möts vi av nyheter om avskyvärda inskränkningar av grundläggande rättigheter i EU. Som när Polen nyligen införde ett nästan totalförbud av abort eller Ungerns nya lag som attackerar HBTQ-personer. Ett annat EU-land, Malta, har fortfarande totalförbud för abort. Än fler länder har dessutom inskränkningar i form av ”samvetsfrihet” som innebär att sjukvårdspersonal kan vägra delta i eller utföra abort.

Att stenåldersmentalitet fortfarande råder 2021 i vissa av EU:s medlemsstater och torgförs bland ledamöter tillhörande högergrupperna i Europaparlamentet är skrämmande och oacceptabelt.

Vi måste våga se konsekvenserna av högerkonservativ och högernationalistisk politik. Förbud mot abort leder inte till färre ingrepp utan en ökning av osäkra och farliga aborter. Det riskerar att leda till allvarliga skador och i värsta fall till döden för kvinnor och flickor. Att bland annat många män tror sig ha rätten att bestämma över kvinnors och flickors kroppar och hälsa är helt oacceptabelt i vårt moderna Europa.

I ett modernt samhälle är det ingen tvekan om att kvinnor och flickor ska ha full tillgång till hälsa och sjukvård som rör sexuell och reproduktiv hälsa. I ett modernt samhälle ska varje kvinna och flicka bestämma över sin egen kropp samt om, när och med vem de vill ha barn.

Under ledning av vår socialdemokratiska kollega Predrag Fred Matić från Kroatien, godkände Europaparlamentet rapporten om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och vi har fått en tydlig viljeinriktning på hur vi folkvalda ledamöter vill forma framtiden.

Rapporten tydliggör att rätten till SRHR är en fråga om mänskliga rättigheter och att den rätten måste garanteras av alla medlemsstater för alla dess invånare utan diskriminering. Den innehåller också en tydlig uppmaning till sexualundervisning i skolan, tillgång till preventivmedel och säker och laglig abort.

Med beslutet i Europaparlamentet har vi skapat en möjlighet för att ännu hårdare driva på medlemsländerna att garantera kvinnor och flickor den rätt som så många har förnekat dem.

Det är upp till medlemsländerna att verkställa men vi kommer att göra våra röster hörda till dess vi har säkerställt att varje kvinna och flicka i både Europa och världen har rätt att bestämma över sina egna kroppar.

Vi har fått jobba hårt för att komma till detta historiska beslut – en tydlig markering från Europaparlamentet att SRHR måste garanteras. Men vi tänker inte nöja oss med en markering, vi tänker enträget kämpa för att detta blir verklighet. Kvinnors och flickors rätt till sin egen kropp ÄR mänskliga rättigheter.

Heléne Fritzon (S)
Europaparlamentariker och delegationsledare för de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet

Evin Incir (S)
Europaparlamentariker