NYHET

Erik Bergkvists nya uppdrag: vilka energiprojekt ska få EU-medel?

EU har ett allt större energibehov, för att klara av klimatkrisen behöver vi mängder av energi. Ett sätt att lösa elbristen är att bättre fördela energi mellan medlemsländer. Nu ska EU:s lista över vilka gränsöverskridande projekt som får EU-medel uppdateras, Europaparlamentariker Erik Bergkvist är ansvarig för den socialdemokratiska gruppens position och förhandlingar med övriga grupper i Europaparlamentet.

För att få EU-bidrag till gränsöverskridande energiprojekt behöver de definieras som ett Project of Common Interest (PCI). Får ett projekt PCI-status kan det få del av viktiga EU-medel. Det finns redan en sådan lista, den fjärde listan som presenterades 2019 är den som gäller just nu. För tillfället håller man på att diskutera den femte PCI-listan som ska gälla fram till att PCI-lista sex presenteras hösten 2023. Historiskt har det varit en del fossila gasprojekt som fått EU-medel och det är vad diskussionerna lär kretsa kring även denna gång.

Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S) har fått uppdraget i den socialdemokratiska gruppen att försöka hitta en gemensam linje i frågorna.

– I och med att jag förhandlar TEN-E, som reglerar hela EU:s energiinfrastruktur, känns det både naturligt och roligt att få det här uppdraget. Resultatet i TEN-E förhandlingarna kommer att sätta standarden för våra framtida PCI-listor och på dessa är ambitionen att utesluta gasprojekt helt, säger Erik Bergkvist.

– Det handlar om mycket pengar och det är många intressen som samverkar, min linje är däremot tydlig – PCI-listans framtid är grön, gasprojekten måste ett efter ett plockas bort, tillägger Erik Bergkvist.

Bakgrund

PCI-listan är en så kallad delegerad akt som föreslås av EU-kommissionen. Europaparlament ska tillsammans med rådet ta ställning till om man godkänner listan i sin helhet eller om den ska underkännas. Det är nu den femte PCI-listan i ordningen som diskuteras.

Listan med utvalda projekt uppdateras vartannat år utifrån aktuella projektbehov och utbyggnadsmöjligheter och handlar om viktiga gränsöverskridande energiinfrastrukturprojekt. Den femte listan omfattar totalt 98 PCI-projekt: 67 projekt gäller överföring och lagring av el, 20 projekt gas, sex koldioxidnätverk och fem smarta nät. PCI-projekt omfattas av förenklade tillstånds- och regleringsförfaranden och kan få ekonomiskt stöd från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF).

Kontakt

Lisa Erkander
Pressekreterare
Mobil: +32 475 55 06 79
E-post: lisa.erkander@ep.europa.eu