NYHET

Minimerad fossilgas i Europa

- Med stigande energipriser är det viktigare än någonsin att vi får en stabil och sammankopplad energiinfrastruktur på plats i EU. Vi kan inte låta medborgarna vänta längre, under natten tog vi ett stort kliv framåt för ett fortsatt tryggt elnät i Europa där huvudfokus ligger på förnybart, säger Erik Bergkvist efter nattens förhandlingar om EU:s energiinfrastruktur.

Tidigt i morse nåddes en överenskommelse mellan rådet och Europaparlamentet om EU:s energiinfrastruktur, även kallat TEN-E. Regelverket sätter standarden för vilka energiprojekt som får EU-medel och hur EU:s energinät ska kopplas samman. Europaparlamentariker Erik Bergkvist förhandlade för den Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet.

– Med den här revideringen fasar vi ut fossilgasen i Europa. Visst hade jag gärna sett att det skulle gå ännu snabbare, det har jag drivit hårt i förhandlingarna. Men det här är ett genombrott där fossilgas inte längre ses som ett långsiktigt alternativ i EU, säger Erik Bergkvist.

TEN-E regelverket sätter standarden för vilka energiprojekt som får EU-medel genom den så kallade PCI-listan (Projects of Common Interest). Revideringen av regelverket är grunden för den sjätte PCI-listan som EU-kommissionen lovat inte längre ska innehålla några fossilgasprojekt.

– Vi kan inte längre ge EU-medel till fossila investeringar. Jag hade velat ha ett helt fossilfritt TEN-E redan nu, men vi kom mycket långt och det är en himmelsvid skillnad mot det regelverk som nu gäller. Det här sänder en tydlig signal om att det är slut för fossilgasen och all fossil energi i Europa. Det är dags att förflytta investeringspengarna till förnybart istället, det kommer vi göra med nästa PCI-lista som nu kan färdigställas i tid, tillägger Erik Bergkvist.

Malta och Cypern fick undantag i regleringen för att kunna få möjlighet att kopplas samman med EU:s energinät, men här fick den socialdemokratiska gruppen till ett tydligt slutdatum. Undantaget innebär att de kan ansöka om pengar till infrastruktur där de under en period kan transportera naturgas om de på ett trovärdigt sätt kan visa hur övergången till vätgas ska ske. Målsättningen är att dessa öar ska ha slopat all fossil gasanvändning till 2036.

– För oss var det viktigt att de återstående undantagen kommer med ett tydligt slutdatum, men det är samtidigt viktigt att ge stora som små länder möjligheten att vara en del av ett sammankopplat Europa. Vi får inte lämna någon på efterkälken, säger Erik Bergkvist.

I nästa steg ska överenskommelsen formellt godkännas av hela Europaparlamentet och Rådet, det blir sedan officiell EU-lagstiftning när det publiceras EU:s officiella tidning.

Kontakt

Lisa Erkander, pressekreterare
Mobil: +32 475 55 06 79
E-post: lisa.erkander@ep.europa.eu