NYHET

S-ledamöterna i Europaparlamentet får nya utskott

Nu är det klart med ledamöternas nya tilldelning av utskott i samband med att mandatperioden nått halvvägs, det beslutades under den pågående sessionen i Strasbourg i går kväll. För den svenska socialdemokratiska delegationen är det främst två ledamöter som berörs av rotationen, Erik Bergkvist och Ilan De Basso.

Erik Bergkvist


Erik Bergkvist blir:

  • Transportutskottet (TRAN) – ordinarie
  • Förhandlare för socialdemokratiska gruppen för hållbara flygbränslen
  • Europaparlamentets förhandlare för tidsomställningen mellan sommar- och vintertid

– Transportsektorn har ett enormt arbete framför sig, utsläppen måste minska med 90 procent för att EU ska nå sina klimatmål till 2050. Detta samtidigt som siffror visar att godstransporter väntas öka med 80 procent och passagerartransporter med 50 procent till 2050. Vi har helt enkelt ett stort jobb framför oss i utskottet, säger Erik Bergkvist.

Ilan De Basso

 Ilan De Basso, som nyligen tillträdde som ledamot av Europaparlamentet, får plats i följande utskott:

  • Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) – ordinarie
  • Budgetutskottet (BUDG) – ersättare

– Det handlar om frågor som är viktiga för Sverige och visa att en röst på Socialdemokraterna har betydelse. Därför kommer jag följa utvecklingen kopplat till minimilöner, men också den nya lagstiftningen om plattformsarbetare och asbest. Jag kommer också följa arbetet med att EU:s gemensamma spelregler följs. Utvecklingen vi ser där länder som går i auktoritär riktning och bryter mot våra värderingar samtidigt som de får miljarder i bidrag måste få ett stopp, säger Ilan De Basso.

Kontakt

Lisa Erkander, pressekreterare åt Erik Bergkvist
E-post: lisa.erkander@ep.europa.eu
Mobil: +32 475 55 06 79

Alexander Högberg, pressekreterare åt Ilan De Basso
E-post: alexander.hogberg@ep.europa.eu
Mobil: +32 471 61 48 61