NYHET

Heléne Fritzon

I samband med Europaparlamentets öppnande i Strasbourg kliver nu Europaparlamentariker Heléne Fritzon (S) in i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Utskottet är det största i parlamentet och arbetar med att ställa om Europa till en grön och klimatneutral union.

– Jag känner mig väldigt hedrad. Många kvinnliga socialdemokrater har gått före i miljö- och klimatfrågan, Anna Lindh, Margot Wallström, Åsa Westlund och Jytte Guteland, att fortsätta det arvet är ärofyllt. Från kommunpolitiken har jag lång erfarenhet av miljö- och klimatarbete. Kristianstad kommun var bland de första i landet att bygga en biogasanläggning och har uppmärksammats vid flera tillfällen för sitt gröna arbete. Ska vi nå våra ambitiösa mål måste vi arbeta på alla nivåer – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Socialdemokraterna har som löfte att Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Ett löfte som Heléne Fritzon kommer ha en aktiv roll i.

– Vi har ett helt avgörande arbete framför oss. Klimatkrisen är här och nu, och som alla kriser slår även denna hårt mot kvinnor och barn. Därför kommer ett av mina viktigaste perspektiv just vara kvinnor och barn. Det handlar om att jämställdhet ska genomsyra allt arbete, representation vid beslutsfattande och en klimatomställning som inte bara gynnar män. Jämställdhet och klimat måste gå hand i hand, konstaterar Heléne Fritzon.

Heléne Fritzon kommer att följa arbetet med EU:s stora klimatpaket, Fit for 55. Ett lagstiftningspaket som ska styra EU mot en grön, klimatneutral union. Förhandlingarna mellan parlamentet och medlemsländerna har börjat och där vill hon se politiskt mod och ambitiösa beslut.

– Vi måste ha en ambitiös politik som landar rätt, en rättvis omställning är grunden för ett långsiktigt arbete där framtidens gröna jobb skapas. Det kräver politiskt mod, säger Heléne Fritzon och konstaterar att flera tunga lagstiftningar väntar, bland annat revideringen av EU:s kemikalielagstiftning (REACH) samt direktivet för avfall.

– Vi kommer att göra en stor revidering av lagstiftningen om avfall. Här vill jag se ett pantsystem i hela EU, fokus på att produkter med enkelhet ska kunna återvinnas och att avfall från lantbruk och hushåll ska gå till biogas. En massiv utbyggnad av biogas i hela Europa kan förse hushållen och företagen med grön, förnybar energi, särskilt i energikriser som denna, avslutar Heléne Fritzon.

Fakta

Efter att Jytte Guteland (S) har valts in i Sveriges riksdag kliver nu Europaparlamentariker Heléne Fritzon (S) in i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

Som kommunalråd på 90-talet i Kristianstad kommun drev Heléne Fritzon igenom källsortering och uppbygganden av en kommunal biogasanläggning. Hon var också starkt drivande i arbetet med att förskolor och skolor skulle bli en del av ”Grön flagg”, det vill säga bli certifierade för barnens kunskaper om kretsloppstänkande. Heléne var också med och undertecknade UNESCO:s avtal när Kristianstads Vattenrike utnämndes till ett av världens Biosfärområden för bevarande och utveckling.

Heléne Fritzon är sedan 2019 Europaparlamentariker och delegationsledare för den svenska socialdemokratiska delegationen. Hon arbetar också i jämställdhetsutskottet och är vice president för de europeiska Socialdemokraterna i Europaparlamentet med ansvar för bland annat hälsa, jämställdhet och barn och ungdomars rättigheter.

Kontakt

Alexander Högberg, pressekreterare
Mobil: +32 471 61 48 61
Epost: alexander.hogberg@ep.europa.eu