NYHET

EU kraftsamlar för sänkta energipriser

Idag röstade Europaparlamentet igenom energiinitiativet RepowerEU, som syftar till att öka energiproduktionen i EU och minska energifattigdomen. Minst 220 miljarder kronor kommer att finnas tillgängliga för investeringar som ska lösa energikrisen.

Barnimages

– Det är otroligt viktigt att EU levererar lösningar för energiförsörjningen. Vi måste bli mer självförsörjande gällande energi och el. Det är en rättvisefråga när vanligt folk knappt har råd att slå igång värmen i sina hem och går en bister vinter till mötes, kommenterar Ilan De Basso, Europaparlamentariker för Socialdemokraterna.

Pengarna i initiativet kan användas till investeringar som omedelbart säkrar försörjningstryggheten på energi. Det handlar om energieffektivisering, nätanslutning till och utbyggnad av förnybar energi, samt i vissa fall gasinfrastruktur. Syftet är att hjälpa medlemsstaterna göra nödvändiga investeringar för att öka energiproduktionen i Europa och minska beroendet av rysk gas.

– Att öka energiproduktionen får inte tumma på våra principer om ett hållbart klimat. Det är en stor seger att de utsläppsrätter vi tillskjuter i projektet sammanlagt inte kommer öka utsläppen. Till skillnad från Ulf Kristersson sviker vi inte våra klimatmål och väljare, säger Ilan De Basso, Europarlamentariker för Socialdemokraterna.

Finansieringen kommer från EU:s Coronakrispaket och utsläppshandel. Medlemsstaterna får genom förslaget möjlighet att föra in nya energiprojekt i sina strategier för hur krispengarna ska användas. Sveriges andel uppgår till ca 35 miljarder kronor. Vad gäller utsläppshandeln, ett system där industrin betalar för sina utsläpp, görs ca 220 miljarder kronor tillgängliga för medlemsstaterna för energiprojekt. Detta genom att EU tidigarelägger försäljningen av framtida utsläppsrätter istället för att tillskjuta nya utsläppsrätter som EU-kommissionen föreslog. Ändringarna gör att EU undviker utsläppsökningar på 200-250 ton växthusgaser, vilket motsvarar 5 gånger Sveriges sammanlagda årliga utsläpp.

Kontakt

Fredrik Öberg, pressekreterare
Mobil: +46 76 818 71 87
Epost: helene.fritzon-office@ep.europa.eu