NYHET

Erik Bergkvist, Heléne Fritzon, Anna-Caren Sätherberg

Erik Bergkvist, Heléne Fritzon, Anna-Caren Sätherberg

Socialdemokraterna i Europaparlamentet röstar för en aktiv rovdjursförvaltning

Idag antog Europaparlamentet en resolution om rovdjur och skydd för europeisk djurhållning. Den antagna resolutionen uppmanar EU-kommissionen att anpassa lagstiftningen för att rovdjurs skyddsstatus ska kunna ändras när gynnsam bevarandestatus för en rovdjurspopulation uppnås. Socialdemokraterna i Europaparlamentet röstade för förslaget.

– Sverige behöver en hållbar rovdjursförvaltning som styrs av de förutsättningar som finns lokalt. I synnerhet dagens vargpopulation måste minska, då den orsakar stora bekymmer och skapar otrygghet över hela landet. Vi värnar biologisk mångfald och vill att svensk rovdjursförvaltning ska bygga på samexistens, men det kan inte ske på bekostnad av en levande landsbygd, säger Erik Bergkvist (S), Europaparlamentariker.

Socialdemokraternas ståndpunkt i frågan är tydlig: vargstammen och övriga populationer av stora rovdjur i Sverige måste förvaltas efter de förutsättningar som finns lokalt och regionalt. Dagens EU-lagstiftning skyddar vargen men tar inte hänsyn till de skador och den oro som drabbar djurägare, näringsidkare och människor på landsbygden.

– Djurbönder, fårskötare, jägare och boende på landsbygden ska kunna känna sig trygga. En rovdjurspopulation som nått gynnsam bevarandestatus måste kunna förvaltas aktivt för allas bästa. Varje lantbrukare som tvingas lägga ner sin verksamhet på grund av de skador som vargen orsakar är ett nederlag för Sverige och för svensk rovdjursförvaltning, säger Heléne Fritzon (S), Europaparlamentariker och delegationsledare.

Socialdemokraterna har de senaste åren drivit frågan om ökade möjligheter till omklassning när gynnsam bevarandestatus nås. Detta skulle innebära fler verktyg för Sverige att kunna anpassa bland annat vargstammen till rådande förhållanden och se till att samhällen och näringar på landsbygden inte hotas eller blir lidande. Även enstaka individer av varg kan göra stor skada bland betesdjur och husdjur, och därför behövs en effektiv, förutsebar och långsiktigt hållbar förvaltning. Dagens EU-lagstiftning utgör ett hinder för detta.

– Detta var en prioriterad fråga för den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Dagens beslut är ett viktigt steg i processen för att kunna förvalta vargen på rätt sätt i Sverige och som ökar möjligheterna för exempelvis skyddsjakt, säger Anna-Caren Sätherberg, gruppledare för S i riksdagens miljö- och jordbruksutskott och fd landsbygdsminister.

Socialdemokraterna kräver nu att EU-kommissionen tar resolutionen på största allvar och initierar en översyn av lagstiftningen på området. En tydlig och hållbar rovdjursförvaltning är en förutsättning för en levande landsbygd och för trygga samhällen.

Kontakt

Olov-Anders Sikku
Pressekreterare för Erik Bergkvist (S)
Mobil: +32 475 85 20 23
Epost: o-a.sikku@ep.europa.eu

Alexander Högberg
Pressekreterare för Heléne Fritzon (S)
Mobil: +32 471 61 48 61
Epost: alexander.hogberg@ep.europa.eu

Ayan Jamil
Presskontakt för Anna-Caren Sätherberg (S)
Mobil: +46 72 716 60 23
Epost: ayan.jamil@socialdemokraterna.se