NYHET

Evin Incir (S): Sverige måste kräva en samtyckeslag i EU

Förslaget om krav om samtyckeslag i alla EU:s medlemsstater riskerar att stoppas. Flera av regeringarna i ministerrådet vill stryka den historiska lagstiftningen ur EU:s lagpaket för att skydda kvinnor. Nu kräver Europaparlamentets huvudförhandlare att Sveriges regering tar strid för samtyckeslagen. – Det är fullständigt oacceptabelt att en majoritet av EU:s regeringar anser att sex utan samtycke ska vara acceptabelt år 2023, säger Evin Incir (S).

Exempelbild

Just nu pågår slutförhandlingarna om EU:s lagpaket om våld mot kvinnor och våld i nära relationer, under ledning av den svenska socialdemokratiska Europaparlamentarikern Evin Incir och Frances Fitzgerald, från den konservativa gruppen EPP.

En omstridd fråga är om EU ska införa en samtyckeslag.

– I Sverige ökade antalet fällande domar med 75 procent när vi införde en samtyckeslagstiftning. Nu vill jag se samma utveckling i hela EU, säger Evin Incir (S), som är Europaparlamentets huvudförhandlare för EU:s lagstiftning för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Med anledning av de oroväckande signalerna från medlemsstaternas regeringar om att stryka våldtäktsbrottet från lagstiftningen har Europaparlamentets huvudförhandlare Evin Incir och Frances Fitzgerald skickat brev till samtliga EU:s regeringschefer med skarpa uppmaningar om att låta samtyckeslagstiftningen kvarstå i det slutgiltiga förslaget.

– Trots att Sverige har en samtyckeslagstiftning på plats är vi oroliga för att den svenska SD-regeringen inte kommer stå upp för Europas kvinnor och flickor genom att kräva att samtyckeslagstiftningen behålls i lagpaketet. Det är ett stort svek mot Europas kvinnor och flickor. Det är uppenbart att regeringspartierna M, KD och L, med SD i spetsen, inte är intresserade av att skydda kvinnor och flickor när de är ointresserade av att inkludera en samtyckeslag och inte tar ledarskap för inkluderingen, säger Evin Incir (S).

Det var under det svenska ordförandeskapet som ministerrådet valde att stryka förslaget om samtyckeslagstiftning. Förslaget fick dock starkt stöd av Europaparlamentet.

– De flesta EU-länder har fortfarande en föråldrad lagstiftning som kräver att det ska ha skett hot eller fysiskt våld för att en våldtäkt ska anses ha ägt rum. Det är därför dags att EU ställer krav på att en samtyckeslagstiftning införs i alla medlemsstater och att förslaget finns kvar i den slutliga lagen, säger Evin Incir (S).

Presskontakt

Jens Ohlsson, presschef
Mobil: +32 471 79 01 76
E-post: jens.ohlsson@ep.europa.eu