NYHET

Nya siffror visar: Sverige har stannat av i jämställdhetsarbetet

I åratal har vi sett framsteg och krafttag för att öka jämställdheten mellan män och kvinnor i Sverige. Men var har den viljan tagit vägen? Idag står utvecklingen av jämställdhet still. Det blev svart på vitt i dagens rapportsläpp av Gender Equlity Index (EIGE).

Exempelbild

Enligt rapporten är Sverige fortsatt EU:s mest jämställda land. Det är därför alltför lätt att luta sig tillbaka och tänka att Sverige redan är en förebild när det gäller jämställdhet. Men när vi granskar statistiken inser vi också en annan verklighet. Utvecklingen har stannat av, och inte bara stannat utan faktiskt backat sedan föregående år.

Sverige går fortsatt något framåt (men i snigelfart) när det gäller kvinnors makt, inflytande, kvinnors utbildningsnivå och tillgång till arbetsmarknaden. Det som däremot gör att vi tappar är att vi går bakåt gällande kvinnors hälsa, men det stora raset ser vi på området om tid för det obetalda arbetet och omhändertagande av barn och familj.

– Mitt barnbarn ska inte behöva gå i pension innan vi når jämställdhet. Flickorna i hennes klass kommer under hela sina liv att ha sämre möjligheter än pojkarna, få lägre betalt och leva med en ökad risk att utsättas för våld. Det kan vi inte acceptera, säger Heléne Fritzon (S).

– En grundbult för jämställdhet är att ta lika ansvar för hem och familj. Det är en förutsättning för att kvinnor och män ska ha en jämställd ekonomi, en jämställd fritid och lika möjligheter att forma sina egna liv. Att Sverige fullständigt rasar på detta område är katastrof, det måste den svenska regeringen ta på allvar, säger Carina Ohlsson (S)

– Vi behöver mer än statistik från EIGE, vi behöver en nationell kraftsamling för att utvecklingen ska framåt, inte bakåt. Då duger det inte att den SD-ledda regeringen lägger jämställdhetsarbetet i byrålådan. Vi har inte råd med den här regeringen, fortsätter Carina Ohlsson (S)

Presskontakt:

Tobias Öhgren, pressekreterare för Heléne Fritzon (S)
tobias.ohgren@ep.europa.eu
+32 475 85 20 33

Therese Kristiansson, pressekreterare för Carina Ohlsson (S)
therese.kristiansson@ep.europa.eu
+32 478 71 06 02

Om rapporten:

  • European Institute for gender equality (EIGE) gör årligen en sammanställning med statistik över jämställdheten inom EU:s medlemsländer, Gender Equality Index.
  • Jämställdhetsindexet ger EU och medlemsstaterna en poäng från 1 till 100. En poäng på 100 skulle innebära att ett land nått full jämställdhet mellan kvinnor och män.
  • Sverige är fortfarande det land i EU som är mest jämställt, men utvecklingen har stannat av. I år har vi en totalsiffra på 82,2 poäng, vilket är en minskning med 1,7 poäng.
  • Störst minskning gör vi på området ”time” som innefattar ansvar för familj, barn och hem samt tillgång till tid för sina fritidsaktiviteter. Där har vi år ett resultat av 71.9 poäng, vilket är en minskning på 18,2 poäng.
  • Rapporten i sin helhet når du här: https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2023/country/SE Länk till annan webbplats.